Ga naar pagina inhoud
=

Wat we doen

Wij delen kennis over visuele beperkingen.

Kennis Over Zien gaat actuele kennis, laagdrempelig en toegankelijk aanbieden op een online kennisplatform dat in 2023 live gaat.
Op deze pagina kun je alvast nader kennismaken met twee van onze kennisproducten: het overzicht van projecten en de interventiedatabank. Daarnaast vind je op deze pagina meer informatie over onze samenwerking met ervaringsdeskundigen.

Een overzicht van onze projecten

Het projectenoverzicht is een totaaloverzicht van (bijna) alle lopende en recent afgeronde projecten waar één of meerdere partners van Kennis Over Zien een bijdrage aan leveren.

Met het projectenoverzicht bieden we inzicht in lopende projecten in combinatie met de beoogde en behaalde resultaten. Voor alle projecten geldt dat ze bijdragen aan de gezamenlijke ambitie van Kennis Over Zien: Vanzelfsprekend maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat ze wensen binnen alle denkbare mogelijkheden. 

Foto voorkant projectenoverzicht Kennis Over Zien

Dare2Share: doen wat werkt

Mensen met een visuele beperking willen we toegang geven tot de best mogelijke zorg, passende ondersteuning en gedegen adviezen. Hierbij verwachten we van onze professionals dat ze onderbouwd werken en daarmee dus ‘doen wat werkt’. Dit betekent dat de meest passende interventie, op het beste moment en op de juiste manier wordt ingezet. Maar hoe weet je als professional welke interventie werkt en welke niet? En bij welke doelgroep? Daar gaat de interventiedatabank van Kennis Over Zien bij helpen, want hiermee stimuleren we het onderbouwd werken in de visuele sector.

Met Dare2Share richten we ons op vier doelen:

  • Alle interventies beschrijven we op dezelfde manier. Daarnaast schrijven we impliciete kennis over interventies op. Dat doen we in een vast format en volgens een vast stramien, met een team van auteurs, experts en ervaringsdeskundigen.Alle interventies onderbouwen we. Dat kan zijn op basis van onze eigen ervaringen, middels een theoretische onderbouwing of met (wetenschappelijk) onderzoek.
  • Alle interventies maken we digitaal en openbaar toegankelijk. Zo kunnen niet alleen onze collega’s in de visuele sector, maar ook professionals in andere sectoren profiteren van de kennis in de databank. 
  • We stimuleren dat het vanzelfsprekend wordt dat collega’s samen reflecteren op de inzet van interventies en de effectiviteit ervan. De uitkomsten daarvan gebruiken we weer om de interventies te verbeteren.
  • Regelmatig voegen we nieuwe interventies toe. Zo verhogen we de kwaliteit van onze dienstverlening voor mensen met een visuele beperking en dragen we bij aan het verder professionaliseren onze collega’s in de visuele sector.

Ervaringsdeskundigheid als bron van kennis

Wij willen het leven voor mensen die slechtziend of blind zijn makkelijker maken. Maar wat hebben zij nodig? Hoe sluiten we aan bij hun behoeften? Daar komen we achter doordat we naast praktijkkennis en wetenschap ook ervaringskennis betrekken bij onze kennisontwikkeling. Daarvoor werken we samen met ervaringsdeskundigen. Dankzij hun inbreng hebben onze projecten meer impact.

De Oogvereniging, één van onze partners, heeft de pool van ervaringsdeskundigen in 2020 opgezet. Inmiddels bestaat de pool uit 65 enthousiaste ervaringsdeskundigen. Benieuwd wat zij van hun activiteiten in de pool vinden? Lees dan het interview met Jill en Henriët. Zij hebben als ervaringsdeskundige meegedaan aan een onderzoek naar de beleving van seksualiteit bij jongeren met een visuele beperking.

Meer weten?

– Wil je meer weten over het belang van ervaringsdeskundigheid? Lees dan het document ‘Ervaringsdeskundigheid’

– Wil jij zelf aan de slag als ervaringsdeskundige? Lees dan het document ‘Meedoen als ervaringsdeskundige’.