Ga naar pagina inhoud

Toegankelijkheid

Wij werken toe naar een volledig toegankelijk kennisplatform

Kennisoverzien.nl voldoet op dit moment gedeeltelijk aan de eisen van toegankelijkheid.

Door ReadSpeaker te koppelen, de lettergrootte schaalbaar te maken, contrastrijke kleuren te
gebruiken en met een toetsenbordtoegankelijk menu, hebben we geprobeerd kennisoverzien.nl
zo toegankelijk en gebruikersvriendelijk mogelijk te maken.

Deze website wordt begin 2022 vervangen door het kennisplatform Kennis Over Zien dat, op het
moment van live gang, aan alle eisen van digitale toegankelijkheid voldoet.