Ga naar pagina inhoud
=

Bifocale bril voor kinderen met downsyndroom

Op 18 oktober 2022 is Bartiméus-orthoptist Christine de Weger-Zijlstra gepromoveerd aan het Radboudumc te Nijmegen. Binnen haar promotieonderzoek is een bifocale bril ontwikkeld voor kinderen met het downsyndroom. Deze bril blijkt een goed hulpmiddel voor ze te zijn. Het verbeterde zicht stimuleert namelijk hun ontwikkeling. Een prachtig resultaat dat goed toepasbaar is in de praktijk. 

Het onderzoek 

Kinderen met down zien vaak slechter in de verte en van dichtbij. De hersenen en de ogen werken niet goed samen waardoor scherpstellen niet goed lukt. Een unifocale bril lost dit probleem voor het veraf zien op, maar werkt niet voor dichtbij. Bifocale brillen worden vaak gelinkt met ouderen. ‘Maar zouden ze ook niet nuttig zijn voor deze doelgroep?’, vroeg De Weger zich af. 

De Weger werkte in haar onderzoek met ruim honderd kinderen met downsyndroom, in de leeftijd van twee tot zestien jaar. De helft kreeg een unifocale bril, de andere helft een bifocale bril. Vervolgens zijn er een jaar lang verschillende metingen uitgevoerd. Er werd bijvoorbeeld gekeken naar de stand van de ogen.  

De Weger: ‘Kinderen met Down kijken vaak scheel en dit beperkt het zicht. Een oog dat scheel staat doet namelijk niet mee.’  

Ouders en leerkrachten vulden vragenlijsten in om de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen. Hiervoor waren er specifieke taken op een tablet beschikbaar die de kinderen ervaarden als een spelletje. Echter, met dat ‘spelletje’ werden het werkgeheugen, de selectieve aandacht, het kunnen beheersen van gedrag en het flexibel kunnen denken getest. Deze cognitieve vaardigheden bleken te verbeteren bij de kinderen met de bifocale bril. 

De Weger: ‘We zagen bovendien de sterkste ontwikkeling bij de kinderen met de grootste verbetering van hun zicht. Dit onderstreept het belang van goed zicht van veraf én dichtbij voor de ontwikkeling van het kind.’ 

Toepassing in de praktijk 

De uitkomsten uit het onderzoek zijn zeer goed praktisch toepasbaar. Er is daarom veel draagvlak in de kinderoogheelkunde om met de bifocale bril aan de slag te gaan bij kinderen met Down.  

Rol van Bartiméus  

Christine is orthoptist bij Bartiméus en heeft binnen haar functie gelegenheid gekregen om aan haar promotieonderzoek te werken. Daarnaast had ze dankzij haar werkomgeving steeds de gelegenheid om cliënten te ontmoeten en om haar vakervaring mee te nemen in het promotieonderzoek. Bartiméus is dan ook trots op het mooie resultaat dat is behaald en blij dat ze er middelen voor beschikbaar konden stellen. 

Meer weten?

Download de dissertatie van Christine via deze webpagina van het Radboudumc of bekijk het item over dit onderzoek van Eén Vandaag.