Ga naar pagina inhoud

Over ons

Wij zijn er voor alle mensen met een visuele beperking en hun omgeving.

Inclusieve samenleving: leven in alle denkbare mogelijkheden 

Met Kennis Over Zien slaan Bartiméus, Koninklijke Visio, Robert Coppes Stichting, Oogvereniging en MaculaVereniging de handen ineen om meer te bereiken rondom het breed beschikbaar stellen van kennis over visuele beperkingen voor iedereen die daar baat bij heeft. 

Samen zetten wij ons in om de bestaande kennisinfrastructuur in de deelsector visueel verder te versterken. De vragen en behoeften van blinde en slechtziende mensen zijn in beeld en vormen de basis voor het ontwikkelen van kennis. Om kennisontwikkeling richting te geven, hebben we vijf programmalijnen geformuleerd.

man met hulphond steekt over op zebrapad