Ga naar pagina inhoud
=

Kennisagenda ouderen gepubliceerd

Mensen in Nederland worden steeds ouder. Vaak neemt hun zicht dan af. Goede ondersteuning van oudere mensen die slechtziend of blind is dan ook belangrijk. Als zij en de mensen om hen heen weten wat ze kunnen doen, kunnen ouderen met een visuele beperking zelfstandig blijven functioneren in de samenleving. Daarvoor is de juiste kennis nodig.

Maar welke kennis moeten we dan ontwikkelen om ervoor te zorgen dat zelfstandig leven voor deze groep ouderen mogelijk blijft? “Om dat in kaart te brengen, hebben we ouderen met een visuele beperking en professionals die hen ondersteunen ondervraagd”, vertelt programmamanager Jiska Riphagen van Kennis Over Zien. “Dat heeft geleid tot een kennisagenda. Daarin hebben we prioriteiten aangebracht in allerlei mogelijke thema’s om zo een plan voor de komende jaren te maken.”

Mobiliteit, sociaal netwerk en digitale vaardigheden

De vragenlijst is onder andere door de Oogvereniging en de MaculaVereniging verspreid. Ruim vierhonderd ouderen beantwoorden de vragen. Zij gaven aan dat ze met name mobiliteit, het hebben van een goed sociaal netwerk en digitale vaardigheden belangrijk vinden. Jiska: “We hebben op basis daarvan gekeken welke kennis nog ontbreekt, want we hebben over al deze thema’s al veel kennis in huis. Soms moeten we die kennis afstoffen en weer in de etalage zetten. Voor het aanleren van digitale vaardigheden is waarschijnlijk nog wel extra inspanning nodig.”

Thema’s die aandacht nodig hebben

Na toetsing bij professionals heeft de werkgroep prioriteiten aangebracht in ruim honderd kennisvragen die werden opgehaald. “Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat we nog beter moeten weten hoe we ouderen kunnen bereiken” vertelt Jiska. “Of hoe effectief we eigenlijk zijn bij het stimuleren van mobiliteit van ouderen. Werkt het wat we doen?” Andere thema’s zijn het aanleren van digitale vaardigheden, onderzoeken welke kennis mantelzorgers nodig hebben en ondersteuning voor ouderen met een visuele beperking en bijkomende aandoeningen zoals dementie.

Benieuwd naar de Kennisagenda ouderen?

In de kennisagenda is te lezen welke keuzes gemaakt zijn. Kennis Over Zien werkt deze keuzes in de komende periode verder uit.